• قطعاتی که در سال ۱۴۰۰ در گروه صنعتی پردیس یدک تولید شده 

۱٫بغل پالونی

۲٫جلو پنجره P700