تفاوت مخازن سوخت دو پرده و سه پرده چیست ؟

اصطلاح پرده در مورد مخازن سوخت ، به معنی صفحات موج گیر داخل مخازن می باشد .

این صفحات موج گیر به جهت کاربری خود دارای اهمیت بسیاری می باشند.
این صفحات موج گیر ، دارای سوراخ هایی هستند که فضای باک را به چندین قسمت تقسیم می نماید.

و بدین وسیله مانع ایجاد تلاطم سوخت درون باک در هنگام ترمز گیری یا حرکات مانور دهی مختلف می باشد.
از این رو با افزایش طول و حجم باک ، بر اهمیت استفاده از آن ها افزوده می شود و تعداد آن افزایش می یابد.
معمولا باک ها تا حجم ۵۰۰ لیتر ، دارای دو موج گیر می باشند

و در ظرفیت های بالاتر تعداد آن به ۳ عدد افزایش می یابد.
موجگیر ها در مخازن سوخت با حجم بالا بسیار حائز اهمیت می باشند.

به عنوان مثال یک باک با حجم ۷۰۰ لیتر با دو عدد موج گیر در صورتی که باک پر باشد ، در هنگام پیچ احتمال چپ کردن ماشین را بالا می برد .

به همین دلیل حتما باید باکهای با حجم بالا حداقل سه عدد موج گیر داشته باشند.
ضمنا موج گیر ها نیز باید به صورت کامل جوشکاری شوند ، زیرا درصورت جوش جزئی و نامناسب پس از مدتی بر اثر ضربه سوخت به موجگیر ، سبب جدا شدن و شناور شدن موجگیر در باک می شود.

باک های موجود در فروشگاه پردیس یدک به صورت دو پرده و سه پرده به فروش می رسند ، (و باکهای کوچک فاقد پرده هستند) و سفارش باک در تعداد پرده سفارشی هم قابل انجام می باشد.